Analytic
Hotline: 08887 08817

Ba địa điểm Việt lọt tốp 10 thành phố du lịch rẻ nhất châu Á

Trong số 10 thành phố có mức chi tiêu du lịch thấp nhất châu Á, Việt Nam đóng góp tới ba đại diện, bao gồm Hà Nội, TP. HCM và Hội An.