Analytic
Hotline: 08887 08817

Quốc hội thông qua hiệp định EVFTA, EVIPA

Hiệp định EVFTA, EVIPA được coi là kết quả quan trọng của chặng đường dài mà Việt Nam và EU đã trải qua và là hòn đá tảng trong chính sách kinh tế, thương mại giữa hai bên.

'Việt Nam cần ưu đãi mới có tính cạnh tranh để đón sóng FDI hậu Covid-19'

Việt Nam cần có ưu đãi mới trong lĩnh vực đầu tư, mang tính cạnh tranh so với các quốc gia khác để thu hút những tập đoàn hàng đầu thế giới.

Rủi ro từ nền kinh tế phụ thuộc nhiều vào FDI

Khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đóng góp tới 67,8% tổng kim ngạch xuất khẩu là nguy cơ của nền kinh tế Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh đại dịch Covid-19 và thương chiến Mỹ - Trung đang tạo ra những xu thế mới trong chuyển dịch nguồn vốn toàn cầu.