Analytic
Hotline: 08887 08817

‘Công thức’ để thị trường điện gió ngoài khơi Việt Nam thành công

Hội đồng Điện gió toàn cầu đánh giá sự chuyển đổi sang cơ chế đấu thầu cạnh tranh trong thập kỷ này, sau kế hoạch hỗ trợ ổn định, là quá trình then chốt để điện gió ngoài khơi Việt Nam thành công.

Chậm gia hạn biểu giá FiT có thể khiến ngành điện gió suy thoái

Theo Hiệp hội Điện gió toàn cầu (GWEC), sự chậm trễ trong việc gia hạn biểu giá FiT sẽ cản trở sự phát triển của chuỗi cung ứng và gây trở ngại cho việc giảm chi phí tại thị trường điện gió của Việt Nam.

Rủi ro tài chính khi các dự án điện gió trên bờ 'lỡ hẹn' giá FIT

Nhà đầu tư trong lĩnh vực điện gió trên bờ và các địa phương sẽ thiệt hại lớn về tài chính nếu những khó khăn đang phải đối mặt vì Covid-19 không được giải quyết.