Analytic
Hotline: 08887 08817

Giải pháp phục hồi ngành hàng không Việt Nam sau dịch

Các giải pháp hỗ trợ của Chính phủ đối với ngành hàng không cần bao gồm hỗ trợ trực tiếp, phát triển cơ sở hạ tầng và thiết lập môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp, các tổ chức trong ngành hoạt động.

Giải cứu ngành hàng không quan trọng nhất là 'nhanh và công bằng'

TS. Lương Hoài Nam cho rằng, một trong những nguyên tắc quan trọng nhất trong hỗ trợ các hãng hàng không vượt qua đại dịch là công bằng. Nếu nguyên tắc này bị phá vỡ, ngành hàng không sẽ phát triển méo mó, thiếu bền vững.

Giải cứu ngành hàng không trong đại dịch: Cần chính sách như thời chiến

Việc hỗ trợ các hãng hàng không là cần thiết trong bối cảnh chịu tác động nặng nề từ đại dịch Covid-19 nhưng vấn đề đặt ra là nên hỗ trợ như thế nào để vừa bảo đảm công bằng, vừa mang lại hiệu quả thiết thực nhất cho các doanh nghiệp và nền kinh tế.

Sớm áp dụng hộ chiếu vắc xin để "cứu" ngành hàng không đang suy kiệt

Hiệp hội Doanh nghiệp hàng không Việt Nam kiến nghị Chính phủ sớm nới lỏng quy định về đi lại, cách ly đối với người đã tiêm đủ liều vắc xin và áp dụng hộ chiếu vắc xin để giải cứu ngành hàng không đang ngày càng suy kiệt do dịch bệnh.

Hàng không tư nhân cũng cần hỗ trợ vượt khủng hoảng

Việc hỗ trợ các hãng hàng không vượt qua khủng hoảng là rất cần thiết nhưng phải đảm bảo nguyên tắc công bằng, bình đẳng giữa các doanh nghiệp.

Vietnam Airlines cầu cứu và chuyện 'con đẻ', 'con ghẻ' của nền kinh tế

Việc hỗ trợ cho các hãng hàng không nên công bằng, không phân biệt đối xử và bảo đảm doanh nghiệp được hỗ trợ có khả năng phát triển, có đóng góp trở lại cho ngân sách, cho nền kinh tế.

Ngành hàng không cần gấp 'máy thở' cấp vốn

Giải pháp hỗ trợ về vốn đối với ngành hàng không lúc này, quan trọng như máy thở oxy để cứu bệnh nhân Covid-19.