Analytic
Hotline: 08887 08817

Amazon đổi mới chính sách chinh phục thị trường Việt Nam

Đối với lãnh đạo Amazon Global Selling, Việt Nam thực sự là cộng đồng trực tuyến sôi động nhất ở Đông Nam Á

Doanh nghiệp Việt cần làm gì để nâng tính cạnh tranh trong xuất khẩu online?

Các thương hiệu thành công cùng Amazon trong 2021 là các nhà sản xuất hoặc doanh nghiệp làm tốt khâu tiếp thị, xây dựng hình ảnh sản phẩm và câu chuyện thương hiệu của mình như: gốm sứ Minh Long, nón bảo hiểm Royal Helmet, rong nho Trường Thọ, bào tử lợi khuẩn LiveSpo...