Analytic
Hotline: 08887 08817

Nhà máy sản xuất linh kiện hàng không vũ trụ ở Đà Nẵng đi vào hoạt động

Nhà máy sản xuất linh kiện hàng không vũ trụ Sunshine tại khu công nghệ cao Đà Nẵng đặt mục tiêu đến năm 2021 đạt giá trị xuất khẩu đạt 25 triệu USD, năm 2022 đạt 82 triệu USD và từ năm 2026 đạt hơn 180 triệu USD.