Analytic
Hotline: 08887 08817

Hồi tố Nghị định 20, doanh nghiệp được hoàn trả 5.000 tỷ đồng

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính xử lý hồi tố khoản tiền thuế đã thu theo khoản 3 điều 8 Nghị định số 20 của doanh nghiệp năm 2017 - 2018.