Analytic
Hotline: 08887 08817

Niềm tin kinh doanh ngành sản xuất rơi đáy gần một năm

Làn sóng các ca lây nhiễm Covid-19 mới nhất tại Việt Nam đã khiến các điều kiện kinh doanh của ngành sản xuất suy giảm mạnh trong tháng 6.

Nấc thang tăng trưởng mới của ngành sản xuất

Ngành sản xuất của Việt Nam đã lấy lại đà tăng trưởng vào cuối quý I/2021 với sản lượng, số lượng đơn đặt hàng mới và xuất khẩu đều tăng đáng kể.

Sản lượng ngành sản xuất tăng nhanh nhất kể từ tháng 11/2018

Tốc độ tăng trưởng trong ngành sản xuất của Việt Nam đã mạnh lên trong tháng 4 với sản lượng, số lượng đơn đặt hàng mới tăng nhanh hơn.

Áp lực tăng trưởng với ngành sản xuất từ đợt Covid-19 mới nhất

Đợt bùng phát Covid-19 lần thứ tư đã đẩy sản lượng ngành sản xuất giảm nhanh nhất hơn một năm, chuỗi cung ứng bị gián đoạn nghiêm trọng khi thời gian giao hàng lâu nhất trong khoảng một thập kỷ.