Analytic
Hotline: 08887 08817

Ông Dương Công Minh tìm kiếm gì ở Sacombank?

Muốn ngồi vào ghế nóng của Sacombank, ông chủ mới phải hội đủ 3 tiêu chí: có nghề ngân hàng, có nghề bất động sản và phải có tiền mặt nhiều.

Ông Dương Công Minh làm chủ tịch Sacombank

Hai lãnh đạo của Vietcombank cũng trúng cử vào Hội đồng quản trị của Sacombank nhiệm kỳ mới.

Him Lam đã bán toàn bộ cổ phần tại LienViet Postbank

Gần 97 triệu cổ phần của ngân hàng Bưu điện Liên Việt đã được Him Lam chuyển nhượng vào ngày 23/6 cho người mua chưa được tiết lộ.

Ông Dương Công Minh rời khỏi ngân hàng Bưu Điện Liên Việt

Người thay thế ông Minh đảm nhận vị trí chủ tịch ngân hàng Bưu Điện Liên Việt là ông Nguyễn Đức Hưởng.