Analytic
Hotline: 08887 08817

Mekong Capital đầu tư vào công ty men vi sinh LiveSpo Global

Nhờ vào khả năng ứng dụng Công nghệ bào tử lợi khuẩn của LiveSpo Global ở quy mô sản xuất công nghiệp, công ty đã mở rộng hoạt động kinh doanh không chỉ ở thị trường trong nước mà còn xuất khẩu sang hơn 20 quốc gia trên thế giới.

Mekong Capital hái quả ngọt từ đầu tư mảng dược phẩm, sinh học

Lần lượt Gene Solutions, LiveSpo, và Entobel được Quỹ Mekong Enterprise Fund IV rót vốn đều ghi nhận mức tăng trưởng vượt bậc, trong bối cảnh bức tranh khởi nghiệp Việt Nam đang gặp nhiều khó khăn.

Đầu tư mát tay như Mekong Capital

Danh mục đầu tư của Mekong Capital bao gồm các công ty: LiveSpo Global, Gene Solutions hay Vua Nệm đều ghi nhận tăng trưởng doanh thu 3 chữ số.

Mekong Capital thành công với mảng sinh học

Từng bị đánh giá là khoản đầu tư rủi ro, nhưng Gene Solutions đã đem về trái ngọt cho Mekong Capital khi doanh thu năm 2023 đạt 40 triệu USD, với tốc độ tăng trưởng hàng năm 63%.