Analytic
Hotline: 08887 08817

Hòa Bình và MBLand Holdings ký kết hợp đồng hợp tác chiến lược

Vừa qua, tại văn phòng Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình đã diễn ra lễ ký kết hợp đồng hợp tác chiến lược và trao thầu dự án The Ruby Hạ Long giữa MBLand Holdings và Hoa Binh Corporation.