Analytic
Hotline: 08887 08817

Nâng cấp giao diện mới – FreeC nhanh chóng 'chiếm cảm tình' hàng nghìn nhà tuyển dụng

Giao diện freeC không chỉ cải tiến thiết kế dễ sử dụng hơn, mà còn cho phép nhà tuyển dụng đăng tin miễn phí không giới hạn, chia sẻ quyền tuyển dụng cho cả đội nhóm công ty…