Analytic
Hotline: 08887 08817

Dự án nhà ở xã hội 'tắc' do giải phóng mặt bằng

Khâu giải phóng mặt bằng đang khiến nhiều dự án bất động sản không thể triển khai xây dựng, gây khó khăn cho doanh nghiệp.