Analytic
Hotline: 08887 08817

Số lượng đơn đặt hàng tiếp tục giảm, ngành sản xuất ảm đạm

Kết quả chỉ số PMI mới nhất cho thấy sản lượng và số lượng đơn đặt hàng mới tiếp tục giảm tháng thứ tư liên tiếp, kéo theo các công ty phải giảm số lượng nhân viên và hoạt động mua hàng.

Nhu cầu yếu kéo ngành sản xuất chậm lại

Cả sản lượng và số lượng đơn đặt hàng mới ngành sản xuất đều giảm sau khi cải thiện nhẹ hai tháng đầu năm.

Sức khỏe ngành sản xuất tháng 5 giảm mạnh nhất kể từ tháng 9/2021

Ngành sản xuất của Việt Nam tiếp tục suy giảm trong tháng 5, với sản lượng và số lượng đơn đặt hàng mới giảm mạnh, dẫn tới giảm việc làm.

Sức khỏe ngành sản xuất tiếp tục suy yếu

Các điều kiện kinh doanh tổng thể trong ngành sản xuất của Việt Nam đã suy giảm nhẹ trong tháng 10 khi các công ty tiếp tục giảm sản lượng.

Ngành sản xuất: Tiếp tục giảm sản lượng, giảm giá bán, giảm việc làm

Ngành sản xuất Việt Nam vẫn tiếp tục chịu áp lực, khi các công ty khó kiếm được đơn đặt hàng mới, theo kết quả PMI mới nhất.

Xuất hiện tín hiệu tích cực của ngành sản xuất

Ngành sản xuất Việt Nam tăng trưởng trở lại trong tháng 8, khi một số dấu hiệu phục hồi của nhu cầu đã giúp cả số lượng đơn đặt hàng mới và sản lượng tăng trở lại.

Niềm tin kinh doanh ngành sản xuất chạm đáy 3 tháng

Mặc dù chỉ số PMI - Nhà quản trị mua hàng - hồi phục, khảo sát lại cho thấy niềm tin kinh doanh ở mức thấp nhất ba tháng.

Đơn đặt hàng mới ngành sản xuất giảm mạnh nhất 6 tháng

Nhu cầu yếu khiến số lượng đơn đặt hàng mới của các nhà sản xuất Việt Nam giảm trở lại trong tháng 11, kéo theo sản lượng giảm ở mức đáng kể hơn.

Sự tương phản trong bức tranh ngành sản xuất

Dữ liệu PMI mới nhất cho thấy nhu cầu và niềm tin kinh doanh tăng, nhưng cũng chỉ ra tình trạng năng lực sản xuất dư thừa dẫn đến giảm sản lượng và việc làm.

Tín hiệu tích cực của ngành sản xuất

Các nhà sản xuất Việt Nam ghi nhận sự tăng trưởng trở lại vào đầu năm 2024 khi những dấu hiệu ban đầu cho thấy sản lượng và đơn đặt hàng mới tăng trở lại.