Analytic
Hotline: 08887 08817

Ông Phạm Phú Trường đắc cử Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TP.HCM

Nhằm đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ X (2017-2020) và bầu ra ban chấp hành nhiệm kỳ mới, Hội Doanh nhân trẻ TP.HCM đã tổ chức đại hội lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2023 với chủ đề "Dấn thân - Đột phá - Lan tỏa".

Hai thế hệ doanh nhân đối thoại về quản trị và kế thừa doanh nghiệp gia đình

Các thế hệ sáng lập và kế nghiệp cùng đối thoại và trao đổi tại Hội thảo Quản trị doanh nghiệp gia đình do TheLEADER.vn phối hợp với Công ty GIBC tổ chức ngày 31/10/2019.

Giấc mộng trăm năm của các doanh nghiệp gia đình

Sứ mệnh trăm năm của các công ty gia đình bắt đầu từ việc nhỏ nhất là quản trị gia đình.

Sẽ không có thương hiệu Việt tồn tại 100 năm nếu...

Các gia tộc kinh doanh trong từng ngành không thiếu tiền nhưng nếu lộ trình đi lên không có, nếu chỉ quen lãnh đạo theo kiểu gọi dạ bảo vâng, quản lý công ty gia đình mà người quyết định nhiều khi lại là bà vợ - không phải là chủ tịch HĐQT hay CEO thì doanh nghiệp không còn sự sáng tạo nữa.

Hội đồng quản trị các doanh nghiệp Việt hoạt động hiệu quả thấp nhất trong ASEAN 6

Dù đã có rất nhiều cải thiện trong vài năm gần đây, song hiệu quả hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) các doanh nghiệp Việt Nam vẫn còn rất hạn chế. Để có thể xây dựng một HĐQT theo quy chuẩn cơ bản, phải mất từ 2 đến 3 năm.

Ở tầm chiến lược, doanh nghiệp phải chấp nhận sự thay đổi ngay từ ban đầu

Các doanh nghiệp Việt cần phải chuẩn bị cho tổ chức của mình văn hóa đổi mới sáng tạo, chấp nhận sự thay đổi ngay từ ban đầu và ở tầm chiến lược chứ không đợi đến khi bị áp lực cao mới chịu thay đổi.