Analytic
Hotline: 08887 08817

3 bài học cho đầu tư condotel từ cú sốc Cocobay

Lãnh đạo Savills Hotels cho rằng mức cam kết lợi nhuận hợp lý cho nhà đầu tư condotel chỉ ở mức 4 - 6%/năm.