Analytic
Hotline: 08887 08817

Shark Phú đầu tư cho startup giải pháp giáo dục hạnh phúc

Startup có lý tưởng tạo ra môi trường giáo dục hạnh phúc khiến Shark Phú tan chảy, cam kết xuống tiền nhưng đi kèm điều kiện khó.