Analytic
Hotline: 08887 08817

Đà Nẵng, Nha Trang 'siết' nhà cao tầng: Đẩy giá bất động sản

Khan hiếm nguồn cung mới khiến giao dịch bất động sản trầm lắng.