Analytic
Hotline: 08887 08817

Kim Oanh bác tin dự án Singa City thế chấp ngân hàng

Kim Oanh TP. HCM khẳng định không thế chấp quyền sử dụng đất dự án Singa City và đã thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai với Nhà nước từ năm 2005.