Analytic
Hotline: 08887 08817

Samsung ra mắt giải pháp thông minh Smart Solutions

Gói giải pháp thông minh Smart Solutions của Samsung gồm Smart Home cho gia đình và Smart Building cho tòa nhà.

Startup nhà thông minh AnHome huy động 100.000 USD

AnHome cung cấp giải pháp nhà thông minh cho các khách hàng cuối với danh mục hơn 40 sản phẩm, dễ dàng điều khiển các thiết bị điện qua điện thoại.