Analytic
Hotline: 08887 08817

Yếu tố cốt lõi để phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp địa phương

Bất cứ thành tố nào cũng có thể gây tác động tích cực đến sự phát triển của hệ sinh thái khởi nghiệp ở các địa phương, tuy nhiên quan trọng và cốt lõi nhất vẫn là yếu tố con người.

Phát huy mũi nhọn khởi nghiệp nông nghiệp Việt Nam

"Những nhà sáng lập đã lập ra quỹ này nhằm hướng tới hai mục tiêu chiến lược với tỷ trọng hỗ trợ nông nghiệp 80%, còn 20% ở các lĩnh vực khác. Mà muốn khởi nghiệp về nông nghiệp thì phải về nơi có chuồng trại, cánh đồng, đất đai…như các tỉnh thành chuyên về nông nghiệp", ông Phạm Duy Hiếu - Phó chủ tịch SVF kiêm CEO của ABBank cho biết.