Analytic
Hotline: 08887 08817

TTC Sugar mua doanh nghiệp Ấn Độ, đầu tư vào Australia

Tiếp tục chiến lược mở rộng thị trường, TTC Sugar đang tiến hành mua lại nhà máy đường của doanh nghiệp đường Ấn Độ ở Campuchia và đẩy mạnh đầu tư vào thị trường Australia.

TTC Group mua lại Trường đại học Yersin Đà Lạt

Việc mua lại Trường đại học Yersin Đà Lạt, TTC Group đánh dấu quay trở lại với ngành giáo dục.

Nguyên nhân thúc đẩy chuyển giao trong doanh nghiệp gia đình

Dịch Covid-19 và những biến động chính trị xảy ra trên thế giới gây đứt gãy chuỗi cung ứng buộc các doanh nghiệp phải thay đổi để thích ứng là nguyên nhân thúc đẩy quá trình chuyển giao tại các doanh nghiệp gia đình diễn ra nhanh chóng hơn.

Doanh nhân phải luôn sẵn sàng, chủ động đối diện thử thách

Đã là doanh nhân, luôn phải trong tâm thế sẵn sàng, chủ động đối diện thử thách. Trong lúc khó khăn mới xuất hiện những doanh nhân vượt trội, biết thích nghi với tình hình mới.