Analytic
Hotline: 08887 08817

'Thị trường bất động sản điều chỉnh để chuẩn bị cho nhịp tăng mới'

Ông Nguyễn Quốc Khánh Chủ tịch HĐQT DTJ Group cho rằng, sự chậm lại một nhịp của thị trường bất động sản hiện nay là cần thiết để tích luỹ và điều chỉnh. Đây là yếu tố tất yếu nếu bất động sản Việt Nam muốn phát triển một cách bền vững trong dài hạn.