Analytic
Hotline: 08887 08817

Sài Gòn Bình An đổi tên thành The Global City khi về tay Masterise Homes?

Dự án tỷ đô tại quận 2 này đang gây náo động thị trường bất động sản cuối năm với những thông tin mới nhất từ phía đơn vị phát triển dự án là Masterise Homes