Analytic
Hotline: 08887 08817

Tương lai của bất động sản công nghiệp Việt Nam

Việc tập trung cụm công nghiệp tự động ở một khu vực sẽ hiệu quả hơn nhiều bởi các bước trong quy trình sản xuất sẽ nằm gần nhau và được đồng bộ hóa, theo Savills Việt Nam.