Analytic
Hotline: 08887 08817

Giảm gánh nặng chi phí thuê văn phòng cho doanh nghiệp sau dịch

Khi nhiều doanh nghiệp hoạt động khó khăn, mô hình văn phòng chia sẻ được dự báo sẽ phát triển mạnh và trở thành phương án tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp.

Khối đế thương mại chung cư ế ẩm

Các khối đế thương mại chung cư ở khu vực ngoài trung tâm có tỷ lệ lấp đầy thấp khiến cho việc quản lý và hình ảnh của các trung tâm chưa được hiệu quả.