Analytic
Hotline: 08887 08817

Giải pháp thúc đẩy đầu tư tư nhân và FDI giai đoạn mới

Theo các chuyên gia của VBI Fast Track, cải thiện môi trường kinh doanh, thúc đẩy đầu tư nhanh - hiệu quả là những việc làm mang lại đóng góp thiết thực cho tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh đại dịch Covid-19.