Analytic
Hotline: 08887 08817

Để doanh nghiệp vừa và nhỏ bước lên cao tốc EVFTA

Đội ngũ doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ Việt Nam đang tồn tại những khuyết điểm về năng lực, khó có thể tiếp cận những lợi thế mà các hiệp định tự do thương mại đem lại.

SHB và VINASME ký kết hợp tác toàn diện

Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) và Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam (VINASME) hôm nay đã ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện nhằm mục đích hỗ trợ các doanh nghiệp hội viên nâng cao năng lực cạnh tranh, tiếp cận nguồn vốn và sử dụng nguồn vốn vay có hiệu quả.