Analytic
Hotline: 08887 08817

Phát triển mạng lưới thành viên hội đồng quản trị xuyên quốc gia

Việc thực hiện sáng kiến xây dựng mạng lưới Viện Thành viên hội đồng quản trị trong khu vực ASEAN là bước đi tiên phong của Viện Thành viên HĐQT Việt Nam (VIOD) nhằm thúc đẩy việc thực thi các chuẩn mực và thông lệ quản trị công ty tốt tại các nước trong khu vực, mở rộng cơ hội hành nghề thành viên HĐQT xuyên quốc gia.

VIOD ra mắt chương trình Thành viên cá nhân

Viện Thành viên Hội đồng quản trị Việt Nam (VIOD) vừa chính thức ra mắt chương trình Thành viên cá nhân (IMP).

Văn hoá ông chủ định hình văn hoá doanh nghiệp

Thành viên hội đồng quản trị (HĐQT) cần nhận thức được các hành vi của mình để tạo ra một văn hóa HĐQT mà ở đó các hành vi ứng xử được gắn kết với lợi ích, trách nhiệm và giá trị của công ty

Tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2022: Trở lại nhịp trước đại dịch

Đại diện các tổ chức, giới quan sát vẫn cho thấy sự lạc quan về triển vọng tăng trưởng của Việt Nam, nhờ yếu tố FDI mạnh mẽ, và "trái ngọt" từ các hiệp định thương mại.

Cốt lõi giúp doanh nghiệp cạnh tranh và trường tồn

Quản trị tốt không chỉ giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn mà còn phục hồi và chống chọi tốt hơn với các cú sốc có thể xảy đến.

Làm sao nâng cao năng lực lãnh đạo hội đồng quản trị?

Diễn đàn "Nâng cao năng lực lãnh đạo hội đồng quản trị hướng tới thành công tương lai" sẽ được tổ chức vào ngày 3/12/2019 tại khách sạn InterContinental Westlake Hà Nội.

Kích hoạt năng lượng của đội ngũ

Các nhà lãnh đạo trong bối cảnh mới cần thay đổi cách thức lãnh đạo và hiểu rõ các trụ cột về trí tuệ, cảm xúc, thể chất, tinh thần cũng như khả năng ứng biến của đội ngũ để có thể kích hoạt nguồn năng lượng tổng hợp khổng lồ từ họ cho sự bứt phá của tổ chức.

Bí quyết kinh doanh liêm chính và quản trị hiệu quả thời khủng hoảng

Nguyên tắc các nhà lãnh đạo cần theo đuổi để đảm bảo quản trị kinh doanh hiệu quả trong thời kỳ Covid-19 chính là đảm bảo công bằng đối với tất cả các bên liên quan.

‘Cây gậy’ cản trở kế nghiệp doanh nghiệp gia đình thành công

Chỉ khi cả hai thế hệ chuyển giao và nhận chuyển giao tìm thấy tiếng nói chung, quá trình chuyển giao mới có thể diễn ra thuận lợi và có lợi cho sự phát triển lâu dài của doanh nghiệp gia đình.

Lá chắn giúp doanh nghiệp vững vàng qua đại dịch

Một chiến lược quản trị công ty bền vững hướng tới mục tiêu cân bằng lợi nhuận với bảo vệ và duy trì giá trị của môi trường tự nhiên, xã hội sẽ tạo thêm nguồn động lực để doanh nghiệp "vững tay chèo" qua thách thức kép đại dịch và biến đổi khí hậu.