Analytic
Hotline: 08887 08817

Ngân hàng Nhà nước sẽ xếp hạng các tổ chức tín dụng

Hiện nay chỉ có các tổ chức quốc tế như Moody's, Fitch và S&P xếp hạng một số ngân hàng ở Việt Nam.

Moody's cập nhật xếp hạng tín nhiệm VIB, OCB, TPBank và SeABank

Moody's lo ngại khủng hoảng thanh khoản trong lĩnh vực bất động sản gây tổn hại đến chất lượng tài sản của các ngân hàng có thị phần lớn ở lĩnh vực này.