Bắt đầu thực hiện tái cơ cấu hệ thống các tổ chức tín dụng từ năm nay

Nhật Hạ - 15:17, 13/04/2022

TheLEADERHệ thống các tổ chức tín dụng cần tăng cường tính minh bạch, cạnh tranh, phù hợp với thông lệ quốc tế và xu hướng mới.

Bắt đầu thực hiện tái cơ cấu hệ thống các tổ chức tín dụng từ năm nay
Quy mô vốn hóa thị trường cổ phiếu hết năm 2021 đã đạt 123,4% GDP năm 2020.

Tái cơ cấu hệ thống các tổ chức tín dụng là một trong những mục tiêu quan trọng trong Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 – 2025 vừa được ban hành ngày 12/4.

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước được giao hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực tiền tệ, tín dụng, ngân hàng phù hợp với nguyên tắc thị trường, bảo đảm an toàn, lành mạnh và ổn định của hệ thống; tăng cường tính minh bạch, cạnh tranh, phù hợp với thông lệ quốc tế và xu hướng phát triển mới; trình Thủ tướng ban hành trong năm 2022.

Đồng thời tổ chức thực hiện hiệu quả Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 – 2025; tiếp tục hoàn thiện khung pháp luật về xử lý nợ xấu, ngăn ngừa tình trạng đầu tư chéo, sở hữu chéo và sở hữu có tính chất thao túng, chi phối trong các tổ chức tín dụng có liên quan; tăng cường năng lực tài chính, quản trị và chất lượng tín dụng của các tổ chức tín dụng, quỹ tín dụng nhân dân.

Ngân hàng Nhà nước đề xuất cơ chế tạo thuận lợi cho ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực ngân hàng, thúc đẩy chuyển đổi số ngành ngân hàng; xây dựng Nghị định về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát hoạt động công nghệ tài chính (Fintech) trong lĩnh vực ngân hàng trình Chính phủ ban hành trong năm 2022.

Bộ Tư pháp hoàn thiện các văn bản hướng dẫn trình tự, thủ tục bán đấu giá tài sản đảm bảo tính khách quan và minh bạch.

Bộ Tài nguyên và môi trường trình Thủ tướng quy định chi tiết danh mục dự án xanh, tiêu chí, điều kiện xác định dự án xanh và việc xác nhận dự án xanh để thúc đẩy hình thành và vận hành thị trường tín dụng xanh, trái phiếu xanh ở Việt Nam.

Ba bộ: Tài chính, Kế hoạch và đầu tư, Ngân hàng Nhà nước hỗ trợ các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam tiếp nhận nguồn vốn viện trợ, cho vay ưu đãi nước ngoài để tài trợ cho dự án thuộc danh mục phân loại xanh.

Bộ Kế hoạch và đầu tư trình Thủ tướng xem xét quyết định hỗ trợ lãi suất đối với dự án thuộc danh mục phân loại xanh sau khi kết thúc hợp đồng vay vốn trung, dài hạn tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam để thực hiện kể từ ngày 1/1/2026.

Bên cạnh đó, cơ quan này cũng được giao hướng dẫn phân loại dự án thuộc danh mục phân loại xanh để tổng hợp trong danh mục đầu tư công khi xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn, kế hoạch đầu tư công hàng năm làm căn cứ để Chính phủ, chính quyền địa phương lựa chọn khi phát hành trái phiếu xanh.

Việc tái cơ cấu trong hệ thống ngân hàng đã được 'rục rịch' khi tại đại hội cổ đông mới đây, Ngân hàng Quân Đội (MB) công bố đang xem xét phương án nhận chuyển giao bắt buộc một tổ chức tín dụng theo chủ trương của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước.

Nhà băng đã tìm kiếm và nghiên cứu cơ hội tham gia tái cơ cấu một tổ chức tín dụng và hỗ trợ đối với một số quỹ tín dụng nhân dân.

Trước đó, đầu tháng 2 năm nay, Thủ tướng cũng đã có văn bản thúc giục triển khai ngay việc xử lý, cơ cấu lại hai ngân hàng thương mại yếu kém đã được cấp có thẩm quyền thông qua chủ trương và tiếp tục xây dựng phương án xử lý, cơ cấu lại cho hai ngân hàng yếu kém còn lại.

4 ngân hàng yếu kém thuộc diện tái cơ cấu hiện nay gồm Ngân hàng Đông Á (DongABank) và 3 ngân hàng mua bắt buộc là Xây dựng (CB), Đại Dương (Oceanbank), Dầu khí toàn cầu (GPBank).