Analytic
Hotline: 08887 08817

Công ty nông nghiệp của ông trùm chứng khoán Nguyễn Duy Hưng thua lỗ liên tiếp

Kể từ năm 2014 đến nay, Elcom đã liên tục phải trích lập dự phòng cho khoản đầu tư vào Atani Holdings, công ty công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp.