Cuộc chiến giành quỹ đất của Khoáng sản Bình Thuận và công ty con của Vietracimex

Nguyễn Cảnh - 09:31, 17/09/2021

TheLEADERDự án điện gió Hòa Thắng 1.2 chồng lấn một phần diện tích khá lớn với dự án titan Hồng Thắng 2.

Cuộc chiến giành quỹ đất của Khoáng sản Bình Thuận và công ty con của Vietracimex
Ngoài dự án điện gió Hòa Thắng 1.2 , Vietracimex còn sở hữu dự án điện mặt trời Hồng Phong 1B (tổng mức đầu tư 2.832 tỷ đồng), 1A (4.198 tỷ đồng)

Trung tuần tháng 7 vừa qua, Công ty CP Vật liệu xây dựng và khoáng sản Bình Thuận (sau đây gọi tắt là Khoáng sản Bình Thuận - chủ đầu tư dự án titan Hồng Thắng 2 tại huyện Bắc Bình) kiến nghị UBND tỉnh, các sở ngành địa phương liên quan giải quyết việc bị chồng lấn diện tích với nhà máy điện gió Hòa Thắng 1.2 (do Công ty CP Năng lượng Hòa Thắng thực hiện).

Hiện tại, dự án titan Hồng Thắng 2 đã cơ bản hoàn thành các thủ tục pháp lý liên quan như: Bộ Tài nguyên và môi trường cấp giấy phép thăm dò khoáng sản năm 2015 (cho phép thăm dò quặng sa khoáng titan – zircon khu vực xã Hòa Thắng với diện tích khoảng 213ha), được phê duyệt trữ lượng khoáng vật quặng khoảng hơn 1,18 triệu tấn, đã hoàn thành báo cáo nghiên cứu khả thi và đang trình thẩm định tại Sở Công thương.

Đồng thời, Công ty CP Vật liệu xây dựng và khoáng sản Bình Thuận đang thực hiện thủ tục xin chuyển mục đích sử dụng đất rừng sản xuất sang đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản, cũng như xin cấp phép khai thác khoáng sản.

Chủ đầu tư dự án titan Hồng Thắng 2 khẳng định đã đầu tư rất nhiều chi phí, thời gian, công sức để thực hiện dự án, với quyết tâm sớm đưa vào hoạt động khai thác.

Tuy nhiên, trước việc dự án nhà máy điện gió Hòa Thắng 1.2 (tại xã Hòa Thắng và thị trấn Chợ Lầu) do Công ty CP Năng lượng Hòa Thắng làm chủ đầu tư chồng lấn dự án titan Hồng Thắng 2 (vị trí chồng lấn được thể hiện trong bản đồ đính kèm văn bản gửi tỉnh), Công ty Khoáng sản Bình Thuận đề nghị UBND tỉnh cùng các sở ngành liên quan giải quyết vấn đề này để tạo điều kiện thuận lợi cho công ty thực hiện các bước đầu tư tiếp theo.

Từ kiến nghị nêu trên, Sở Công thương đã đề nghị Công ty CP Năng lượng Hòa Thắng (văn bản có gửi tới các sở, ngành địa phương) kiểm tra, xác định có hay không việc chồng lấn giữa hai dự án. 

Trường hợp có chồng lấn, đề nghị Công ty CP Năng lượng Hòa Thắng thực hiện loại trừ khu vực chồng lấn ra khỏi diện tích sử dụng đất có thời hạn, tạm thời của nhà máy điện gió Hòa Thắng 1.2.

Tới cuối tháng 8/2021, Công ty CP Năng lượng Hòa Thắng đã phản hồi Sở Công thương về cơ sở pháp lý của dự án điện gió Hòa Thắng 1.2. Tuy nhiên, Sở Công thương cho biết, chủ đầu tư điện gió Hòa Thắng 1.2 không báo cáo rõ việc chồng lấn giữa 2 dự án theo đề nghị của cơ quan chức năng trước đó.

Hiện tại, Công ty CP Năng lượng Hòa Thắng đang triển khai các thủ tục về đất đai về đầu tư xây dựng dự án điện gió Hòa Thắng 1.2.

Do đó, Sở Công thương đề nghị Sở Tài nguyên và môi trường, trong quá trình tham mưu UBND tỉnh giải quyết các thủ tục đất đai đối với nhà máy điện gió Hòa Thắng 1.2, cần xem xét, lưu ý tới việc chồng lấn (nếu có) giữa khu vực 2 dự án.

Liên quan tới chồng lấn giữa 2 dự án, trước đây (tháng 1/2017 khi các sở ngành lấy ý kiến về dự án để tham mưu tỉnh cấp chủ trương đầu tư), Sở Công thương đã đề nghị Sở Kế hoạch và đầu tư yêu cầu nhà đầu tư dự án điện gió Hòa Thắng 1.2 loại trừ khu vực chồng lấn với dự án titan Hồng Thắng 2 ra khỏi vùng dự án điện gió.

Đặc biệt, tháng 8 vừa qua, Sở Công thương đã có văn bản yêu cầu chủ đầu tư tất cả các dự án điện gió chỉ được phép thi công xây dựng công trình khi được UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và môi trường giao, cho thuê đất. 

Trường hợp chủ đầu tư thi công xây dựng, tác động vào đất đai nhưng chưa được Nhà nước giao đất, cho thuê đất thì phải chịu trách nhiệm và thực hiện theo quy định pháp luật.

Được biết, dự án điện gió Hòa Thắng 1.2 (công suất 100MW, vốn đầu tư 4.736 tỷ đồng, đặt tại xã Hòa Thắng, thị trấn Chợ Lầu) do Công ty CP Năng lượng Hòa Thắng (trực thuộc Vietracimex) làm chủ đầu tư. 

Dự án đã được quyết định chủ trương đầu tư vào tháng 4/2017, điều chỉnh chủ trương vào tháng 1/2019. Đây là một trong số ít dự án được Thủ tướng cho phép đầu tư trong khu vực dự trữ titan tại tỉnh Bình Thuận.

Tại văn bản gửi Sở Công thương tỉnh ngày 30/8 vừa qua, Công ty CP Năng lượng Hòa Thắng khẳng định: Diện tích đất của dự án (điện gió Hòa Thắng 1.2) xin chuyển đổi mục đích sử dụng rừng và đất rừng đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và không chồng lấn vào dự án khác. 

Chủ đầu tư điện gió Hòa Thắng 1.2 cũng cho biết dự án của mình đã được Thủ tướng chấp thuận chủ trương (tại văn bản ngày 27/4/2021) chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để triển khai thực hiện. Khu vực thực hiện dự án có diện tích khoảng 42,3ha nằm trong rừng phòng hộ.