Đánh giá tình hình hoạt động của doanh nghiệp trong dịch Covid-19

Lam Giang - 16:41, 04/04/2020

TheLEADER50,3% doanh nghiệp ước tính giảm ít nhất 40% doanh thu năm 2020, 53% ước tính giảm ít nhất 20% lực lượng lao động; chỉ 27% doanh nghiệp cầm cự trên 6 tháng nếu dịch Covid-19 kéo dài... Đây là những kết quả từ cuộc khảo sát mới nhất của Hội doanh nghiệp trẻ Việt Nam từ 350 doanh nghiệp.