Analytic
Hotline: 08887 08817

Anh hùng Lao động Thái Hương tiếp tục làm Chủ tịch Hiệp hội Nữ Doanh nhân Việt Nam

Đại hội đại biểu của Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026 vừa khép lại thành công ngày 30/3. Anh hùng Lao động Thái Hương – Nhà sáng lập Tập đoàn TH - tiếp tục được tin tưởng dẫn dắt Hiệp hội với vai trò Chủ tịch Hiệp hội.

Anh hùng Lao động Thái Hương: Hạnh phúc lớn nhất của tôi là mang lại những lợi ích thiết thực cho cộng đồng

Bà Thái Hương - Nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Chiến lược của Tập đoàn TH, với sự quyết liệt và sáng tạo trong lao động sản xuất, có những đóng góp quan trọng, mang tính cách mạng đối với nền nông nghiệp Việt Nam và cộng đồng đã trở thành một trong 13 Anh hùng Lao động của phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 5 năm từ 2016-2020.