Analytic
Hotline: 08887 08817

Cứ 3 ngày người Việt lại mua hàng online một lần

Không chỉ mê mua hàng online, tỷ lệ người mua sắm tại cửa hàng truyền thống của người Việt Nam cũng giảm từ 76% năm 2019 xuống 67% vào cuối năm 2021.