Analytic
Hotline: 08887 08817

Endeavor: Tổ chức phi lợi nhuận đứng sau nhiều kỳ lân tương lai của Việt Nam

Sau hơn 2 năm xuất hiện ở Việt Nam, Endeavor tuyển chọn được 7 startup vào hệ thống toàn cầu của mình bao gồm: Giao Hàng Nhanh, The Coffee House, Topica, Ecomobi, Trusting Social, ELSA và NextPay.