Analytic
Hotline: 08887 08817

FiinGroup: Tăng trưởng lợi nhuận công ty đại chúng đang giảm tốc

Bên cạnh đà tăng trưởng chững lại, chất lượng lợi nhuận của các doanh nghiệp cũng có chiều hướng đi xuống.

Chất lượng lợi nhuận doanh nghiệp niêm yết đang đi xuống

Theo dữ liệu của FiinGroup, trong 6 tháng đầu năm 2020, doanh thu thuần và lợi nhuận của nhóm doanh nghiệp phi ngân hàng đang niêm yết trên thị trường chứng khoán giảm lần lượt 13,2% và 43,1% so với cùng kỳ.