Hà Nội lên kế hoạch đấu giá 1.484 dự án

Nguyễn Cảnh - 20:12, 05/04/2021

TheLEADERTrong 3 năm tới, tổng số tiền thu từ đấu giá các dự án trên địa bàn Hà Nội dự kiến đạt hơn 104.000 tỷ đồng.

Hà Nội lên kế hoạch đấu giá 1.484 dự án
Hàng nghìn dự án sẽ được Hà Nội đấu giá.

UBND TP. Hà Nội đã ban hành kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2023. 

Theo đó, giai đoạn 2021-2023, diện tích đất đấu giá dự kiến là 1.084,82ha, thu ngân sách từ đấu giá quyền sử dụng đất dự kiến đạt 104.003 tỷ đồng.

Năm 2021, diện tích đất đấu giá là 177,29ha, thu ngân sách từ đấu giá dự kiến đạt hơn 23.673 tỷ đồng. Trong số 446 dự án đấu giá có 284 dự án chuyển tiếp. Tổng chi phí giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng kỹ thuật hoàn trả là 4.882,78 tỷ đồng.

Trong đó, ở quy mô diện tích trên 5.000m2 có 214 dự án (143 dự án chuyển tiếp), tổng diện tích đất để đấu giá là 140,43ha, tổng số tiền trúng đấu giá dự kiến 17.544 tỷ đồng.

Ở quy mô diện tích dưới 5.000m2 có 232 dự án (141 dự án chuyển tiếp). Tổng diện tích đất để đấu giá là 36,86ha. Tổng số tiền trúng đấu giá dự kiến 6.129 tỷ đồng.

Về kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2022, Hà Nội dự kiến đấu giá 507 dự án với tổng diện tích đất là 422,07ha. Tổng số tiền trúng đấu giá dự kiến 38.123 tỷ đồng. Trong đó, có 296 dự án có quy mô diện tích trên 5.000m2, tổng số tiền trúng đấu giá dự kiến 33.775 tỷ đồng. 

Đồng thời, 211 dự án quy mô dưới 5.000m2, tổng số tiền trúng đấu giá dự kiến 4.347 tỷ đồng.

Năm 2023, Hà Nội dự kiến đấu giá 531 dự án với tổng diện tích đất để đấu giá là 485,46ha. Tổng số tiền trúng đấu giá dự kiến 42.206 tỷ đồng. 

Trong số này, 371 dự án có quy mô trên 5.000m2 (tổng diện tích đất để đấu giá là 410,77ha, tổng số tiền trúng đấu giá dự kiến 35.932 tỷ đồng) và 160 dự án quy mô dưới 5.000m2 (tổng số tiền trúng đấu giá dự kiến 6.274 tỷ đồng).