Analytic
Hotline: 08887 08817

Moody’s nâng triển vọng tín nhiệm của TPBank từ “ổn định” lên “tích cực”

TPBank là một trong số ít các ngân hàng Việt Nam được nâng triển vọng tín nhiệm lên “tích cực” trong đợt đánh giá mới nhất của Moody’s.