Khai mạc Hội nghị Ngoại giao lần thứ 31

Trần Anh - 15:49, 15/12/2021

TheLEADERSau Hội nghị Đối ngoại toàn quốc triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, sáng nay 15/12, Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị Ngoại giao lần thứ 31, hội nghị có sự tham dự và chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Chia sẻ tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định hội nghị diễn ra vào thời điểm rất quan trọng, khi ngành ngoại giao cùng đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, phấn đấu với quyết tâm cao thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030 và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2025.

Từ sau Hội nghị Ngoại giao lần thứ 30 năm 2018 đến nay, tình hình thế giới và trong nước chuyển động nhanh chóng, phức tạp, bên cạnh những thuận lợi, nảy sinh nhiều diễn biến mới, vượt khỏi dự báo thông thường, trong đó nổi lên là đại dịch Covid-19 kéo dài 2 năm qua, đã và đang ảnh hưởng sâu rộng đến mọi mặt đời sống chính trị, kinh tế-xã hội, giao lưu quốc tế.

Trước tình hình mới đó, ngành Ngoại giao đã bám sát các chủ trương, đường lối của Đảng, phát huy truyền thống bản sắc ngoại giao hòa hiếu nhưng quật cường của dân tộc ta, kiên trì nguyên tắc, kiên định mục tiêu chủ động, linh hoạt, sáng tạo, khắc phục khó khăn, vượt qua thử thách để triển khai đồng bộ các nhiệm vụ trọng yếu về đối ngoại, nhờ đó đã đạt được những kết quả quan trọng và toàn diện...

Ngoại giao phải “cương quyết, kiên định, linh hoạt, khoa học, hiệu quả”.
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho rằng, hai năm qua, ngoại giao Việt Nam đã đạt được kết quả nổi bật, thực hiện có hiệu quả đường lối đối ngoại của Đảng; đặc biệt hoàn thành tốt trọng trách Chủ tịch ASEAN năm 2020 và các Ủy viên Thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021, qua đó nâng cao vị thế của đất nước ta trên trường quốc tế; tham gia đắc lực vào công tác phòng, chống dịch Covid-19, khôi phục và phát triển kinh tế, xã hội, trong đó có chiến lược vaccine. Ngoại giao đã làm cho thế giới quý mến, tin tưởng Việt Nam nhiều hơn, trong đó có các doanh nghiệp nước ngoài; lực lượng ngoại giao trưởng thành hơn về mọi mặt.

Thủ tướng Chính phủ khẳng định, có được kết quả trên là do ngành Ngoại giao Việt Nam đã bám sát, cụ thể hóa, thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối và chương trình đối ngoại của Đảng, Nhà nước; phát huy được truyền thống đoàn kết, thống nhất, linh hoạt trong các hoạt động ngoại giao; nhận được sự hỗ trợ, ủng hộ của bạn bè quốc tế.

Bên cạnh những kết quả đạt được, ngành ngoại giao nước nhà trong năm qua vẫn còn những trăn trở như về nghiên cứu chiến lược; cơ sở dữ liệu ngoại giao; ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển bền vững, theo chiều sâu; một số địa bàn có tính chất chiến lược chưa phát huy được tiềm năng; cán bộ ngoại giao làm việc trong các tổ chức quốc tế còn ít; cơ sở vật chất, đời sống của cán bộ ngoại giao chưa được cải thiện nhiều...

Về tình hình trong thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ nhận định về quốc tế có những khó khăn, thuận lợi, thời cơ, thách thức đan xen như: Cạnh tranh chiến lược; biến đổi khí hậu; cạn kiệt tài nguyên; già hóa dân số, dịch Covid-19... Đây là những vấn đề mang tính toàn cầu nên phải có cách tiếp cận toàn cầu.

Đối với tình hình trong nước, Việt Nam tiếp tục thực hiện các định hướng lớn: Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa; Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa; tích cực, chủ động hội nhập, là thành viên tích cực của cộng đồng quốc tế... với mục tiêu đến năm 2030 nước ta trở thành quốc gia đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 phấn đấu trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Ngoại giao phải “cương quyết, kiên định, linh hoạt, khoa học, hiệu quả”. 1
Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị Ngoại giao lần thứ 31. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Trước mắt, cả nước tiếp tục tập trung thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã đề ra; tiếp tục công cuộc phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả và khôi phục, phát triển kinh tế, xã hội; giữ vững ổn định chính trị, độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; làm cho nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Trên cơ sở đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu ngành Ngoại giao bám sát tình hình, nhiệm vụ để triển khai các hoạt động như: Tiếp tục triển khai các nội dung về ngoại giao trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; thực hiện nhiệm vụ được đề ra tại Hội nghị đối ngoại toàn quốc vừa qua...

Theo đó, mọi hoạt động ngoại giao phải hướng tới và vì lợi ích quốc gia, dân tộc, vì lợi ích chính đáng của cộng đồng quốc tế. Hoạt động ngoại giao cần thể hiện “tình cảm, chân thành, tin cậy, bình đẳng, hiệu quả và cùng phát triển”; ngoại giao phải “cương quyết, kiên định, linh hoạt, khoa học, hiệu quả”.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đưa ra những định hướng cơ bản trong 3 trụ cột ngoại giao (chính trị, kinh tế, văn hóa).

Thứ nhất, về ngoại giao chính trị, Việt Nam kiên định triển khai đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa; là bạn tốt, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Ngoại giao phải làm cho bạn bè quốc tế ngày càng yêu quý, tin tưởng Việt Nam, hiểu về con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội của Việt Nam. Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam không chọn bên nào mà chọn lẽ phải, chọn xu hướng của thời đại là hòa bình, hợp tác phát triển.

Khai mạc Hội nghị Ngoại giao lần thứ 31 2
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm gian hàng của tập đoàn TH tại Hội nghị Ngoại giao lần thứ 31. Tập đoàn TH hiện là doanh nghiệp sữa tươi sạch lớn nhất Việt Nam, tăng trưởng bền vững trong đại dịch và đang tích cực mở rộng đầu tư, xúc tiến ra thị trường quốc tế.

Thứ hai, về ngoại giao kinh tế, Thủ tướng đề nghị hoàn thiện thể chế, hợp tác đào tạo nguồn nhân lực, thu hút công nghệ xanh, công nghệ sạch, tài chính xanh, kinh nghiệm quản trị quốc gia, thúc đẩy toàn diện các hiệp định thương mại tự do đã ký, cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy các chuỗi cung ứng toàn cầu, tham gia mạnh mẽ vào các vấn đề có tính chất toàn cầu và thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Thứ ba, về ngoại giao văn hóa, Thủ tướng đề nghị ngành tiếp tục triển khai hiệu quả các nghị quyết của Đảng về phát triển văn hóa, nhất là các giải pháp, mục tiêu quan trọng tại Hội nghị Văn hóa Toàn quốc vừa qua, khẳng định với bạn bè quốc tế rằng Việt Nam đặt văn hóa ngang tầm với kinh tế, chính trị, xã hội; thúc đẩy để UNESCO tiếp tục công nhận các di sản văn hóa tại Việt Nam. 

Thủ tướng đề nghị, cán bộ ngoại giao phải nhạy bén về chính trị, nhạy cảm về kinh tế, sâu sắc về khoa học, văn hóa; đẩy mạnh xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, hòa bình, đoàn kết, nhân ái, tin cậy, thủy chung; linh hoạt, sáng tạo nhưng quật cường, kiên quyết.