Analytic
Hotline: 08887 08817

CEO Ninh Gia Hạnh: "Muốn có những gì chưa có thì phải làm những gì chưa từng làm"

CEO Ninh Gia Hạnh chia sẻ về kinh nghiệm áp dụng công nghệ vào quản lý doanh nghiệp.

Bài toán giải phóng bản thân của các doanh nhân

Áp lực của công việc kinh doanh khiến nhiều doanh nhân thường xuyên xuyên rơi vào trạng trái bị stress, rất cần một giải pháp để xử lý công việc, giải phóng bản thân.