Nutifood mua 25% cổ phần công ty Cà phê Phước An

Minh An - 00:00, 19/07/2017

TheLEADERDoanh nghiệp chuyên về sữa quyết định đầu tư vào công ty cà phê.

Nutifood mua 25% cổ phần công ty Cà phê Phước An
Công ty Cà phê Phước An

Nutifood, công ty chuyên về sữa, đã trở thành cổ đông chiến lược duy nhất của công ty Cà phê Phước An, một công ty nhà nước được cổ phần hóa tại Đắk Lắk.

Theo phương án cổ phần hóa, Nutifood được mua 25% cổ phần với giá trị của giao dịch là 34 tỷ đồng.

Trong khi đó, hơn 27% đã được bán đấu giá trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM hôm 11/5. Theo kết quả đấu giá, có 12 cá nhân đã mua thành công số lượng cổ phiếu này với mức giá 10.006 đồng/cp.

Nhà nước vẫn nắm giữ 35% cổ phần, cán bộ, người lao động...nắm giữ khoảng 13% cổ phần công ty này. Trong tương lai, Nutifood có thể tăng sở hữu tại công ty này lên 51% thông qua việc mua lại cổ phần của nhà nước.

Cà phê Phước An là một công ty quy mô vừa với diện tích vườn cà phê hơn 800ha tại Đắk Lắk. Những năm gần đây công ty hoạt động không hiệu quả với doanh thu giảm dần. Năm 2015 công ty đạt 273 tỷ đồng doanh thu và hơn 4 tỷ lợi nhuận.

Đầu tư vào Phước An là một phần trong chiến lược 1.000 tỷ đồng cho nông nghiệp công nghệ cao của Nutifood vào Đắk Lắk bao gồm 2 mảng: phát triển ngành cà phê và chăn nuôi bò sữa.