Analytic
Hotline: 08887 08817

Hà Nội tham vọng xây siêu đô thị vệ tinh ở Hoà Lạc

Mặc dù bản quy hoạch chung đô thị vệ tinh Hòa Lạc đầy tham vọng đã được Thủ tướng phê duyệt, song theo nhiều chuyên gia, không dễ để bản quy hoạch này thành hiện thực trong một sớm một chiều.