Analytic
Hotline: 08887 08817

6 tháng đầu năm 2017, doanh thu Petro Vietnam đạt 241.700 tỷ đồng

Theo kế hoạch, Petro Vietnam được giao chỉ tiêu khai thác 13,28 triệu tấn dầu thô trong nước trong năm 2017.