Tín hiệu tích cực từ giải ngân vốn đầu tư công

An Chi - 14:03, 03/03/2022

TheLEADERHai tháng đầu năm 2022, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước ước tăng 10,4% so với cùng kỳ năm 2021.

Tín hiệu tích cực từ giải ngân vốn đầu tư công
Đầu tư công tiếp tục là động lực cho tăng trưởng năm 2022 và giai đoạn sắp tới

Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước tháng 2/2022 ước đạt 20.500 tỷ đồng, tăng 9,9% so với cùng kỳ năm trước. Số vốn này bao gồm: vốn trung ương quản lý 3.000 tỷ đồng, tăng 10,7%; vốn địa phương quản lý 17.500 tỷ đồng, tăng 9,8%.

Tính chung 2 tháng đầu năm 2022, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước ước đạt 46.300 tỷ đồng, bằng 8,8% kế hoạch năm và tăng 10,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, vốn đầu tư thực hiện do trung ương quản lý đạt 6.400 tỷ đồng, bằng 6,4% kế hoạch năm và tăng 10,1% so với cùng kỳ năm trước. 

Vốn đầu tư thực hiện do địa phương quản lý đạt 39.900 tỷ đồng, bằng 9,3% kế hoạch năm và tăng 10,4% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, một số bộ, địa phương có số vốn lớn như Bộ Giao thông vận tải đã thực hiện giải ngân 2.972 tỷ đồng, tăng 22,7% so với cùng kỳ năm 2021, tuy nhiên so với kế hoạch năm thì mới đạt 7,2%, thấp hơn mức chung của cả nước. 

Hà Nội đã thực hiện giải ngân 5.509 tỷ đồng, bằng 10,8% kế hoạch năm, tăng 4,7% so với cùng kỳ năm 2021. Quảng Ninh thực hiện 2.010 tỷ đồng, tăng 15,6%, đạt 11,9 kế hoạch năm...

Với một số dự án trọng điểm như Cảng hàng không quốc tế Long Thành có tổng mức đầu tư là 22.856 tỷ đồng, hiện dự án giải ngân lũy kế là 14.699 tỷ đồng, đạt 64,32% kế hoạch được giao. 

Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020, tính đến hết tháng 2, số vốn giải ngân đến thời điểm báo cáo là 1.134,962 tỷ đồng, đạt 6,7% kế hoạch năm 2022 được giao. 

Được biết, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 (không bao gồm 24.000 tỷ đồng vốn chương trình mục tiêu quốc gia chưa được Thủ tướng Chính phủ giao) là hơn 556.234 tỷ đồng.

Theo Bộ Tài chính, tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn 2 tháng đầu năm 2022 tuy cao hơn cùng kỳ năm 2021 nhưng vẫn đạt thấp so với tổng kế hoạch vốn được giao. Nguyên nhân là trong tháng 1, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương tập trung thanh toán khối lượng hoàn thành của kế hoạch vốn năm 2021 đến hết thành 31/1/2022 và khiển khai phân bổ kế hoạch vốn năm 2022.

Bên cạnh đó, kỳ nghỉ Tết Nguyên đán trong tháng 2, đồng thời, dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp tại số địa phương đã ảnh hưởng lớn đến công tác thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công.

Đồng quan điểm, Tổng cục Thống kê cũng cho rằng, tháng 2/2022 có kỳ nghỉ Tết Nguyên đán; đồng thời hoạt động đầu tư trong các tháng đầu năm tập trung chủ yếu vào việc phân khai kế hoạch vốn trong năm. 

Các công trình mới được bố trí vốn năm 2022 đang trong thời gian chuẩn bị hoàn tất các thủ tục, hồ sơ chuẩn bị đầu tư. Do đó, khối lượng thực hiện chủ yếu là tại các công trình chuyển tiếp.

Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, Bộ Tài chính đang tiếp tục đề nghị các bộ, ngành, địa phương chưa phân bổ hết kế hoạch vốn năm 2022 khẩn trương thực hiện phân bổ vốn chi tiết cho các dự án theo đúng quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Trước đó, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đã nhấn mạnh, năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu của kế hoạch 5 năm 2021– 2025. Trong đó, đầu tư công tiếp tục là động lực cho tăng trưởng năm 2022 và giai đoạn sắp tới.

Để thúc đẩy tăng trưởng, triển khai các dự án đầu tư công đúng tiến độ, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo các bộ, ngành địa phương tập trung các giải pháp, nhiệm vụ đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 ngay từ những tháng đầu năm, vì một mục tiêu chung là phấn đấu giải ngân 100% nguồn vốn được giao.