Analytic
Hotline: 08887 08817

Tham vọng mới của ông Trần Xuân Kiên sau khi chuyển giao Trần Anh cho Thế Giới Di Động

Cựu Chủ tịch Trần Anh đã bắt tay khai phá thị trường mới - co-working space sau khi nhận thấy nhu cầu thuê văn phòng ngày càng tăng cao nhờ số lượng doanh nghiệp mới thành lập ngày càng nhiều tại Việt Nam.

Các co-working space ở Việt Nam có đang xa rời thực tế?

Hiểu như thế nào cho đúng về coworking space và sự khác biệt giữa mô hình co-working ở Việt Nam và mô hình co-working thế giới.