Ứng dụng AI trong quản trị nhân sự

15:06, 18/05/2023
Nguyễn Đức Minh Quân
Chuyên gia công nghệ thông tin

Trong thời đại công nghệ 4.0, việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản trị nhân sự đang trở thành một xu hướng phát triển mới của doanh nghiệp, giúp đơn giản hóa và tự động hóa các nhiệm vụ quản trị nhân sự, từ việc tìm kiếm và thu hút các ứng viên đến việc đào tạo và phát triển nhân viên.

Lợi ích …

Một trong những lợi ích lớn nhất và dễ thấy nhất của việc áp dụng AI trong quản trị nhân sự là giúp tiết kiệm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp. Các công nghệ tự động hóa giúp đơn giản hóa các nhiệm vụ và quy trình, giảm thiểu thời gian và ngăn chặn các sai sót trong quá trình quản lý nhân sự. Cụ thể, sử dụng AI để tìm kiếm và thu hút ứng viên phù hợp giúp giảm thiểu thời gian và chi phí cho các chuyên viên nhân sự.

Áp dụng AI còn giúp tăng cường tính chính xác của các quyết định quản trị nhân sự bằng cách thu thập và phân tích dữ liệu về các nhân viên và các hoạt động quản trị nhân sự. Nó cũng giúp cải thiện quy trình đánh giá hiệu suất và đưa ra các đề xuất cải tiến, từ đó giúp tăng độ chính xác và hiệu quả.

Với tuyển dụng, AI giúp tăng độ chính xác và hiệu quả trong các quy trình tuyển dụng bằng cách sử dụng các công nghệ như phân tích dữ liệu, học máy để xác định các ứng viên tiềm năng và nâng cao trải nghiệm tuyển dụng. Sử dụng AI trong tuyển dụng giúp giảm thiểu thời gian và chi phí, tăng tốc độ và hiệu quả trong việc tìm kiếm và thu hút các ứng viên đúng tiêu chuẩn.

Các công nghệ AI cũng có thể được sử dụng để cải thiện quản lý hiệu suất bằng cách thu thập và phân tích dữ liệu về các hoạt động của nhân viên. Các công nghệ này cung cấp các báo cáo và đánh giá hiệu suất cho từng nhân viên, giúp tăng cường trách nhiệm và hiệu quả quản lý, đồng thời giúp đưa ra các đề xuất cải tiến để cải thiện hiệu suất của nhân viên.

… đi kèm rủi ro

Mặc dù sử dụng AI trong quản trị nhân sự mang lại nhiều lợi ích nhưng cũng có thể gây ra một số rủi ro. Ví dụ, việc sử dụng AI có thể dẫn đến việc giảm số lượng nhân viên cần thiết trong một số lĩnh vực và dẫn đến thất nghiệp cho những người làm việc trong lĩnh vực đó. Ngoài ra, việc sử dụng AI trong quản trị nhân sự có thể khiến cho doanh nghiệp phụ thuộc quá nhiều vào công nghệ và dẫn đến những vấn đề nếu có sự cố về hệ thống hoặc việc sử dụng công nghệ không đúng cách.

Khi sử dụng AI trong quản trị nhân sự, việc đảm bảo an toàn thông tin và sử dụng dữ liệu hợp pháp là rất quan trọng để tránh các vấn đề về chính sách và pháp lý. Do đó, doanh nghiệp cần có các chính sách bảo mật và quản lý dữ liệu để đảm bảo an toàn cho thông tin nhân viên và hạn chế rủi ro về vi phạm quyền riêng tư.

Các công nghệ AI cần phải được sử dụng đúng cách và tuân thủ các quy định về bảo mật dữ liệu. Việc lưu trữ và xử lý dữ liệu nhân viên cần phải được truy cập và sử dụng một cách hợp lý.

Ngoài ra, doanh nghiệp cần phải đảm bảo rằng các dữ liệu được sử dụng và phân tích bởi các công nghệ AI phải được thu thập một cách hợp pháp và đúng quy định. AI cũng có có thể bị ảnh hưởng bởi các thuật toán và dữ liệu có chứa các thành kiến và định kiến, dẫn đến việc đưa ra các quyết định không công bằng và minh bạch cho nhân viên.

Doanh nghiệp cần sẵn sàng

Để đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quản trị nhân sự, doanh nghiệp cần xây dựng các quy trình và tiêu chuẩn rõ ràng về việc sử dụng AI. Đồng thời, cần giám sát việc sử dụng AI để đảm bảo rằng nó không ảnh hưởng đến tính minh bạch và công bằng. Ngoài ra, doanh nghiệp còn cần đảm bảo rằng việc sử dụng AI không phân biệt đối xử giữa các nhân viên.

Để đảm bảo rằng nhân viên không bị thất nghiệp do việc sử dụng AI, doanh nghiệp cần đầu tư vào đào tạo và phát triển nhân viên.

Những khóa đào tạo này nên tập trung vào các kỹ năng mềm và kỹ năng sử dụng AI để nhân viên có thể thích nghi với sự thay đổi trong quản trị nhân sự. Đồng thời, doanh nghiệp cần xây dựng một kế hoạch chuyển đổi nghề nghiệp cho nhân viên bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi này.

Sử dụng AI trong quản trị nhân sự đòi hỏi doanh nghiệp cần thường xuyên cập nhật và bảo trì công nghệ để đảm bảo tính ổn định và độ tin cậy của hệ thống.

Điều này giúp giảm thiểu các rủi ro liên quan đến sự cố về hệ thống và đảm bảo sự hoạt động bền vững của công nghệ. Ngoài ra, doanh nghiệp cần điều chỉnh hệ thống AI để phù hợp với các thay đổi trong quản trị nhân sự và đảm bảo tính hiệu quả của việc sử dụng công nghệ này.