Analytic
Hotline: 08887 08817

Startup Việt muốn số hóa ngành thu gom phế liệu

Ứng dụng VECA giúp kết nối những người thu mua phế liệu muốn tăng thêm thu nhập với người bán và vựa, từ đó tạo ra lợi ích cho các bên, đồng thời góp phần giải quyết vấn đề phân lọai rác tại Việt Nam.

Ứng dụng VECA với ước vọng trở thành hệ sinh thái thu gom, phân loại tài nguyên rác

Phân loại rác thải tại nguồn, kết nối người tiêu dùng tới những người thu gom phế liệu, ve chai là mục tiêu hướng tới của ứng dụng VECA, một trong hai dự án giành giải nhất cuộc thi Thành phố không rác thải.