Analytic
Hotline: 08887 08817

Piaggio Việt Nam lãi lớn dù xe máy thoái trào

Bất chấp thất bại trong việc cạnh tranh với Honda cũng như sự thoái trào của xe máy vài năm gần đây, kết quả kinh doanh của Piaggio Việt Nam vẫn được duy trì ấn tượng. Năm 2020, công ty ghi nhận lãi trước thuế hơn 1.000 tỷ đồng, tăng trưởng 18% so với 2019.